Redes Sociales
Xarxes Socials
Contacto
Contacte
Como llegar
Com arribar?
 •  
  Facebook
 •  
  Twitter
 •  
  LinkedIn
 •  
  Google+
 •  
  Pinterest
 •  
  Instagram
 •  
  SideShare
 •  
  YouTube
 •  
  FourSquare
 •  
  Flickr
topimg

Què és un quadre de comandament i quins avantatges ofereix la seva implementació?

ventajas cuadro de mando wtc barcelona

Per assolir una gestió empresarial eficient i exitosa es requereix complir amb varis requisits: personal qualificat, ètica i estètica, cultura d’innovació, etc. Entre els més importants, destaca el fet de comptar amb eines capaces de facilitar les tasques de planificació i execució, a fi de poder actuar amb la diligència necessària per sobreviure en els mercats d’alta competitivitat actuals.

En aquest sentit, una de les característiques dels negocis moderns recau en la possibilitat de monitorar en temps real l’estat de les seves activitats i tot el que estigui succeint. Això permet prendre decisions correctes amb rapidesa. Es allí, precisament, on els quadres de comandament (Balance Scorecard en anglès) tenen una funció decisiva.

Què és un quadre de comandament?
Els quadres de comandament són eines que permeten conèixer l’estat i el balanç general de l’activitat que l’empresa requereixi analitzar, o bé, un aspecte o parcel·la específica de la mateixa activitat. Es componen de diferents indicadors i gràfiques que representen punts d’interès determinats, els quals, en el seu conjunt, aporten una visió completa del que està succeint.

Antecedents
D’acord amb els dos principals impulsors d’aquest model empresarial durant els seus orígens (a principis dels noranta), Robert Kaplan i David Norton: 
«Quan vàrem crear el quadre de comandament integral, ara ja fa uns anys, vàrem partir de la premissa de que basar-se exclusivament en indicadors financers com a sistema de gestió, portava a les organitzacions a cometre molts errors. Els indicadors financers són dades tardanes que ens informen dels resultats, és a dir, de les conseqüències d’accions passades. (...) El quadre de comandament integral manté els indicadors dels resultats financers, els indicadors tardans, però els complementa amb la mesura dels inductors, els indicadors anticipats, dels futurs resultats financers».

Els resultats de les proves d’aquest model en un cas real van ser molt esperançadors. Per això, es va considerar el cas de Mobil North America Marketing & Refining, el qual va aconseguir una reducció d’un 20 % en els costos de producció, una productivitat que superava en un 2 % el promig nacional i altres beneficis.

Actualment, les aplicacions, pàgines i ginys disponibles permeten crear eines sofisticades per a les oficines que les requereixin. Alguns exemples són: QlikCyfeCaspio, entre d’altres.

Perspectives
Les perspectives corresponen als diferents punts de vista que els quadres de comandament consideren, a fi d’aportar una visió completa d’allò que analitzen. En línies generals, les perspectives que acostumen a tenir-se en compte són:

Perspectiva financera
Fa referència als costos i als resultats dels balanços d’ingressos i despeses, entre d’altres elements. Abans de la implementació de models més complets, aquests eren els únics factors analitzats i considerats.

Perspectiva del client
Fa referència, en gran mesura, a la imatge de marca. Es desenvolupa en pro d’estudiar el comportament i les característiques dels usuaris potencials, a fi d’oferir-los un millor servei i així optimitzar el desenvolupament de la companyia de cara als consumidors.

Perspectiva dels processos interns
Es considera l’enfocament de les principals finalitats empresarials, amb l’objectiu d’avaluar de quina manera el treball intern de la companyia es desenvolupa en el compliment de les metes pautades. 

Model d’organització, gestió, esquemes administratius, etc.

Perspectiva de l’aprenentatge i creixement
La cultura empresarial d’innovació és un factor clau en l’èxit d’una companyia i les seves oficines han de tenir-la en compte, a fi d’establir quadres de comandament eficients.

En aquest sentit, es pren en consideració la motivació dels empleats per aportar noves idees i mantenir la constant renovació i frescor dels projectes, per tal d’evitar l’estancament i promoure un ambient laboral més sa, i una millor imatge de marca.

Per la seva part, també s’inclou dins d’aquest apartat la innovació tecnològica, pel que fa a processos i equips.

Avantatges d’implementar un quadre de comandament
Els quadres de comandament aconsegueixen optimitzar, en gran manera, diferents aspectes de l’empresa, en àmbits com ara:
 • Planificació: permeten estructurar esquemes que es basen no només en els resultats, sinó en les causes i la influència dels processos interns i externs.
 • Logística: no només ajuden en la planificació, sinó que també permeten un major control en l’execució i l’organització dels col·laboradors.
 • Qualitat dels productes: l’estudi de les relacions amb els usuaris com a factor clau aconsegueix un desenvolupament de productes més ben adaptats a les necessitats i requeriments dels clients.
 • Màrqueting: l’anàlisi del públic objectiu permet, al mateix temps, desenvolupar estratègies més ben adaptades als models més moderns de campanyes publicitàries.

Entre d’altres exemples dels beneficis que pot aportar la implementació d’aquest model de gestió, es troben els següents:
 1. Permet transformar les idees dels directius en objectius concrets.
 2. A l’aportar una visió general, facilita la presa de decisions de manera ràpida i eficaç.
 3. Permet la implementació d’una àmplia gama d’indicadors d’estat.
 4. A l’incloure entre les seves perspectives la innovació i la participació de tots els col·laboradors, assoleix un coneixement més generalitzat de les estratègies i una millor comunicació.
 5. Facilita la realització d’anàlisis comparatives dels indicadors de causes i resultats.

Depenent de la manera com s’implementin aquests mètodes, acompanyats amb el desig d’establir un model propi i exitós, es poden obtenir grans beneficis a curt, mig i llarg termini. 

D’igual manera, a mesura que el negoci vagi creixent i ramificant les seves operacions i àrees d’influència, serà necessària una major organització, a fi de permetre que els líders de l’empresa estiguin al corrent de tot el que succeeix, i al mateix temps, facilitar la comunicació entre les diferents àrees. En aquest sentit, poques eines poden resoldre els problemes referents a la direcció d’una gran companyia amb tanta eficàcia, com els quadres de comandament.

FacebookTwitterLinkedinGoogle Bookmarks

Enrere  

World Trade Center Barcelona - Reservar i contactar World Trade Center Barcelona - Informació World Trade Center Barcelona - Contactar
Oficines de lloguer a mida,
li cal més informació?
Entri aquí i contacti amb WTCB

World Trade Center Barcelona - Imatges i vídeos World Trade Center Barcelona - Imatges i vídeos
Vol veure més imatges i
vídeos de WTC Barcelona?
Faci clic aquí

World Trade Center Barcelona - Novetats World Trade Center Barcelona - Newsletter
Vol estar al dia de les
darreres novetats?
Subscrigui's a la nostra Newsletter