Redes Sociales
Xarxes Socials
Contacto
Contacte
Como llegar
Com arribar?
 •  
  Facebook
 •  
  Twitter
 •  
  LinkedIn
 •  
  Google+
 •  
  Pinterest
 •  
  Instagram
 •  
  SideShare
 •  
  YouTube
 •  
  FourSquare
 •  
  Flickr

World Trade Center Barcelona


BASES LEGALS SORTEIG NADAL 2016 WTC BARCELONA

 

1. World Trade Center Barcelona, SA

L’organització d’aquest SORTEIG és responsabilitat de World Trade Center  Barcelona, SA, domiciliada al Moll de Barcelona, s/n, Edifici Est, 1a planta, 08039 Barcelona, amb CIF número A-59390948, en endavant “WTCB”. 

 

2. Objecte i mecànica del SORTEIG

L’objecte d’aquest SORTEIG és dur a terme tres SORTEJOS entre els participants de l’esdeveniment de Nadal «#cantaelgordoWTCB» organitzat al WTCB durant els dies 20, 21 i 22 de desembre de 2016.

El «SORTEIG 1» se sortejarà entre els bitllets numerats que seran lliurats a canvi dels bitllets subscrits pels participants, de manera que el bitllet numerat que sigui premiat donarà dret a la persona («guanyador 1») que l’hagi subscrit —o, si s’escau, a la persona que la substitueixi («reserva 1»)— a l’obtenció del premi d’un viatge a Copenhaguen per a dues persones, que consisteix en una targeta regal de l’agència de viatges d’El Corte Inglés per un import de 1.500 € que cal fer servir durant l’any 2017.

El «SORTEIG 2» se sortejarà entre els bitllets numerats que seran lliurats a canvi dels bitllets subscrits pels participants, de manera que el bitllet numerat que sigui premiat donarà dret a la persona («guanyador 2») que l’hagi subscrit —o, si s’escau, a la persona que la substitueixi («reserva 2»)— a l’obtenció del premi que consisteix en una paleta ibèrica amb un valor de 103 €.

El «SORTEIG 3» se sortejarà entre els bitllets numerats que seran lliurats a canvi dels bitllets subscrits pels participants, de manera que el bitllet numerat que sigui premiat donarà dret a la persona («guanyador 3») que l’hagi subscrit —o, si s’escau, a la persona que la substitueixi («reserva 3»)— a l’obtenció del premi que consisteix en un lot de cava amb un valor de 54,50 €.

Es pot participar en el SORTEIG els dies 20 i 21 de desembre de 2016 de 9.00 h a 17.00 h i el 22 de desembre de 9.00 h a 12.00 h. La participació en aquest SORTEIG implica l’acceptació de les bases següents:

Només poden participar en el SORTEIG els treballadors d’entitats arrendatàries actuals de l’edifici WTCB (empreses en règim de lloguer amb la societat organitzadora) que hagin dipositat el bitllet amb les seves dades personals i de contacte degudament escrites dins de l’urna que s’habilitarà per al SORTEIG a la mateixa plaça del World Trade Center.

Queden exclosos del SORTEIG els treballadors d’empreses proveïdores de productes o serveis de l’empresa organitzadora, WTCB.

Cada treballador d’empresa arrendatària de WTCB té dret a bescanviar un únic bitllet a canvi d’un número per participar en el SORTEIG. Qualsevol irregularitat que es detecti en aquest sentit obligarà l’organització a desqualificar del SORTEIG les persones que hagin comès aquesta irregularitat.

Les bases del SORTEIG estan disponibles en l’ enllaç següent: http://www.wtcbarcelona.com

 

3. Selecció del guanyador/guanyadors, suplents, comunicació i entrega

Per determinar el guanyador es farà un «SORTEIG» entre tots els bitllets participants el dia 22 de desembre de 12.30 h a 14.00 h («guanyador 1») i s’escollirà, a més, un suplent («reserva 1»), («guanyador 2») i s’escollirà, a més, un suplent («reserva 2»), («guanyador 3») i s’escollirà, a més, un suplent («reserva 3») .

El mateix dia del SORTEIG es publicaran els noms dels guanyadors («guanyador 1», «guanyador 2» i «guanyador 3») per mitjà de la newsletter i les xarxes socials. Igualment, es contactarà amb ells posteriorment mitjançant el telèfon indicat al bitllet. Els guanyadors també seran anunciats a les xarxes socials en què participa WTCB i posteriorment a l’edició de gener-febrer-març del 2017 de l’E-news de WTCB.

Si és impossible localitzar el guanyador deu dies després del SORTEIG, el premi s’atorgarà al bitllet de reserva («reserva 1», «reserva 2», «reserva 3»). Si després de vint dies després del SORTEIG no es localitza la persona del bitllet de reserva, el premi quedarà desert.

 

4. Premis

El premi per al «guanyador 1» del SORTEIG és un viatge a Copenhaguen per a dues persones, que consisteix en un targeta regal de l’agència de viatges d’El Corte Inglés per un import de 1.500 € que cal fer servir durant l’any 2017. Aquest premi ha de ser utilitzat pel titular i el seu acompanyant de l’1 de gener al 31 de desembre del 2017, segons la disponibilitat de places en el moment de fer-ne la reserva. La reserva s’ha de fer a l’agència Viajes El Corte Inglés i el viatge té un valor de 1.500 € aproximadament, taxes incloses. L’organització comunicarà al guanyador la sucursal d’El Corte Inglés on pot bescanviar la targeta quan la hi entregui.

El premi per al «guanyador 2» consisteix en una paleta ibèrica amb un valor de 103 €.

El premi per al «guanyador 3» consisteix en un lot de cava amb un valor de 54,50 €.

Els premis d’aquest SORTEIG no es bescanviaran en cap cas pel seu import en metàl·lic.

 

5.Reserves i limitacions

Cada participant té dret a participar-hi una única vegada. La constatació que hagi incomplert aquesta condició suposarà la seva desqualificació automàtica del SORTEIG, a més de la pèrdua del premi si l’hagués guanyat.

WTCB es reserva el dret de comprovar la veracitat de les dades facilitades, i també les edats i les identitats dels guanyadors abans d’entregar els premis. Així mateix, WTCB es reserva el dret de no atorgar els premis si detecta una actitud fraudulenta en la presentació de les butlletes o en qualsevol altre moment del SORTEIG.

WTCB queda eximida de qualsevol responsabilitat en cas que hi hagi algun error o frau en les dades facilitades pels mateixos afortunats que n’impedeixi la identificació correcta.

De la mateixa manera, no es fa responsable de les possibles pèrdues, deterioraments, robatoris o qualsevol altra circumstància aliena que puguin afectar el gaudi del premi atorgat.

WTCB queda eximida de qualsevol responsabilitat per danys i perjudicis de tota naturalesa que es pugui deure a la falta temporal de disponibilitat o de continuïtat del funcionament dels serveis mitjançant els quals es participa en el SORTEIG, a la defraudació de la utilitat que els usuaris hagin pogut atribuir-hi, i en particular, tot i que no de manera exclusiva, als errors en l’accés a les diferents pàgines i enviaments de respostes de participació a través d’Internet.

WTCB es reserva el dret d’efectuar canvis que redundin en benefici del SORTEIG quan hi concorri una causa justa o motius de força major que impedeixin dur-lo a terme de la manera que s’estableix en aquestes bases.

WTCB es reserva el dret d’ajornar o ampliar el període del SORTEIG, com també la facultat d’interpretar aquestes bases legals.

WTCB queda exempta de tota responsabilitat si hi concorre algun dels casos assenyalats, i també de qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis que es puguin produir durant el gaudi del premi.

WTCB es reserva el dret d’emprendre accions judicials contra les persones que facin qualsevol tipus d’acte susceptible de ser considerat manipulació o falsificació del SORTEIG.

 

6. Protecció de dades

Les dades subministrades pels participants es tractaran de manera confidencial i es recopilaran en un fitxer automatitzat de dades de caràcter personal, la titularitat i responsabilitat del qual pertany a WTCB, i que té com a finalitat la gestió del SORTEIG, a més de l’enviament d’informació i publicitat sobre les ofertes, les promocions i les recomanacions de World Trade Center Barcelona, SA, i l’elaboració d’enquestes, estadístiques i anàlisis de tendències de mercat.

WTCB garanteix el compliment íntegre de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal en el tractament de les dades personals recollides en aquest SORTEIG, sobretot pel que fa a l’atenció de l’exercici dels drets d’informació, accés, rectificació, oposició i cancel·lació de dades personals dels concursants, els quals poden exercir aquests drets en qualsevol moment, dirigint un escrit, on figurin les seves dades, una fotocòpia del document d’identitat o passaport i el dret que volen exercir, a través dels mitjans següents:

Per correu postal ordinari a:

World Trade Center Barcelona, SA

Moll de Barcelona, s/n, Edifici Est, 1a planta, 08039 Barcelona

Per correu electrònic a:

 

7. Acceptació de les bases

La simple participació en el SORTEIG implica l’acceptació d’aquestes bases. Per tant, qualsevol manifestació que indiqui la no-acceptació de la totalitat de les bases o d’una part implica l’exclusió del participant i, en conseqüència, l’alliberació per part de WTCB del compliment de l’obligació contreta amb aquest participant.

La participació en aquesta promoció implica la renúncia expressa al fur que pugui correspondre i l’acceptació dels tribunals i jutjats de Barcelona com a competents per dilucidar qualsevol reclamació.

 

8. Drets d’imatge

La participació en els SORTEJOS implica l’acceptació de la cessió voluntària i sense remuneració, dels drets d’imatge/fotografia/vídeos presos durant aquesta acció, a WTCB per ser emprats en xarxes socials o SENSE finalitats comercials.

 

FacebookTwitterLinkedinGoogle Bookmarks

World Trade Center Barcelona - Reservar i contactar World Trade Center Barcelona - Informació World Trade Center Barcelona - Contactar
Oficines de lloguer a mida,
li cal més informació?
Entri aquí i contacti amb WTCB

World Trade Center Barcelona - Imatges i vídeos World Trade Center Barcelona - Imatges i vídeos
Vol veure més imatges i
vídeos de WTC Barcelona?
Faci clic aquí

World Trade Center Barcelona - Novetats World Trade Center Barcelona - Newsletter
Vol estar al dia de les
darreres novetats?
Subscrigui's a la nostra Newsletter